Všeobecné podmienky používania

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO DOKUMENT!
OBSAHUJE VEĽMI DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH A POVINNOSTICH.
I. Úvodné ustanovenia
  1. Tieto Všeobecné podmienky používania sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy ucim-sa-online.sk (ďalej len „Prihláška") a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom kurzov a Študentom.
  2. Poskytovateľom kurzov je (ďalej len „Poskytovateľ“):
    SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o, Staničná 291/2, 90055, Lozorno, IČO: 47365757, DIČ: 2023839059. Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby (kurzy) vo viacerých oblastiach a disponuje personálnymi kapacitami na poskytovanie výučby v daných oblastiach (ďalej len „Služba“).
  3. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

 

Tieto Všeobecné podmienky používania sú platné a nadobúdajú účinnosť dňa 4.10.2019.

logo

BEZPLATNÉ ONLINE KURZY, REGISTRUJ SA TERAZ!

KREATÍVNE LEKCIE, ÚŽASNÍ LEKTORI.

Kontakty
  • dummy SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o.

  • IČO: 47365757 DIČ: 2023839059

  • IBAN: SK0583300000002900462672

  • dummy+421 908 125 422

  • dummy info@ucim-sa-online.sk

Pripravujeme

Power Apps - moja druhá appka

VBA programovanie v MS Office

MS Access - tvorba databáz

Windows 10 Task Scheduler

Office 365 od základu

Vytvor si ChatBota! (2.časť)

Search