Váš košík je prázdny!

Všeobecné podmienky používania

POZORNE SI PREČÍTAJTE TENTO DOKUMENT!
OBSAHUJE VEĽMI DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O VAŠICH PRÁVACH A POVINNOSTICH.
  1. Tieto Všeobecné podmienky používania sú neoddeliteľnou súčasťou Prihlášky na vzdelávacie kurzy ucim-sa-online.sk (ďalej len „Prihláška") a upravujú vzťah medzi Poskytovateľom kurzov a Študentom.
  2. Poskytovateľom kurzov je (ďalej len „Poskytovateľ“):
    SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o, Staničná 291/2, 90055, Lozorno, IČO 47365757, DIČ 2023839059, IČ DPH SK2023839059. Poskytovateľ poskytuje vzdelávacie služby (kurzy) vo viacerých oblastiach a disponuje personálnymi kapacitami na poskytovanie výučby v daných oblastiach (ďalej len „Služba“).
  3. Študent má záujem o poskytnutie vzdelávacích služieb pre seba a počas trvania výučby nemôže byť nahradený inou osobou.

 

Tieto Všeobecné podmienky používania sú platné a nadobúdajú účinnosť dňa 4.10.2019.

Image
logo

Naše Power Apps mobilné aplikácie vytvorené na mieru pre firmených klientov využívajúcich Microsoft 365

Kontakty

SOFTVER-NA-MIERU.SK s.r.o.

IČO: 47365757 | DIČ: 2023839059

IBAN: SK0583300000002900462672

+421 908 125 422

info@ucim-sa-online.sk

Naše online kurzy

Najnovšie online kurzy

Informácie